+47 57 84 99 99

Rådgivning

Best på å forstå kunden

Siden oppstart i 2007 har LocalHost hatt fokus på å bistå kunder der kundene har behov. Kundene har selv hatt frihet til å velge grad av bistand, og dermed hatt mulighet til selv å gjøre det kunden er best på.

De siste årene har LocalHost sett et stadig økende behov for mer strategiske tjenester, og vi har dermed utviklet en modell for digitalisering. Denne modellen er, sammen med produktet Action, blitt selskapets foretrukne leveransemodell.

Modellen over viser hvordan LocalHost nå implementerer sitt strategiske målbilde: «Å være ledende på å forstå kunden og legge rett strategi for modernisering»

Å gå til et marked med en slik strategi, krever tillit og en bevist historikk. LocalHost kan selvsagt vise til 12 års erfaring med tradisjonelle tjenester til industri, men har de siste årene levert komplette industrielle løsninger, etter modellen over. Kunder som Paneda AS, Lefdal Mine Datacenter AS, EasyForm AS, Nordvestvinduet AS og Måløy Marine Ressurssenter AS har alle blitt implementert etter denne nye leveransemodellen.

Den nye leveransemodellen legger opp til å benytte et «Tiger team» av eksperter i implementeringsfasen, og dette teamet har med seg Action som et fundament i prosessen.

Tiger team består av personer som kan adressere problemstillinger for følgende hos kunden:

  1. Ledelse og administrasjon
  2. Økonomi
  3. Produksjon
  4. Tekniske samarbeidspartnere
  5. Integrasjonspartnere

En slik gruppe har kunnskap som går utenfor den vanlige rollen som konsulent. Gruppen settes sammen spesifikt for hver kunde. Det å kunne gi råd på et slikt nivå, og i tillegg kunne legge strategier for å implementere rett teknologi for drift og beslutningsstøtte, er hovedmål for enhver vellykket implementasjon.

Med Tiger team, vår leveransemodell og integrasjonsplattformen Action, skal LocalHost kunne love ledelsen hos kunden, et operativt strømlinjeformet verktøy. En plattform for integrasjon, datafangst, analyse, beslutningsstøtte og en komplett IT-strategi.

Vårt løfte er å være ledende på å forstå kunden, samt å legge rett strategi for modernisering av våre kunder.

Sindre Kvalheim

CEO, LocalHost AS