+47 57 84 99 99

Lønn og Regnskap

Enestående support fra personell med fagkompetanse

Vår Lønn- og Regnskapsavdeling er bemannet med personell som er sertifisert på Visma Business, Visma Global og tilhørende program og moduler. Våre medarbeidere innehar også, som få i Norge, Mastersertifiseringer i Visma Business. De har en unik forståelse av kundens problemstillinger, da de både har ført regnskap og kjenner programvaren.

Hos LocalHost kan kunden samle både IT-drift og Visma-support hos en og samme leverandør. Dette gir våre kunder en unik fordel i den daglige driften

Noen av produktene vi tilbyr

Business NXT

Business NXT er basert på Norges mest brukte ERP-system, Visma Business. Systemet er tett integrert med løsninger for rapportering, budsjettering, lønn og HR, og inkluderer så klart hjertet av ethvert ERP-system – finans og logistikk. Bygg ditt unike ERP-system, med funksjonaliteten og integrasjonene som dekker bedriftens spesifikke behov.

Visma Business

Solid økonomistyring og effektiv drift for både små og store bedrifter. Løsningen er Norges mest populære regnskapssystem, og innehar bred funksjonalitet som er utviklet og finjustert gjennom mange år og som samtidig ligger i front på nye og effektiviserende løsninger.

Visma Global

Markedets ledende standardiserte forretningssystem. Systemet er intuitivt, rikt på funksjonalitet og har mange muligheter for integrasjon. Visma Global passer for små og mellomstore bedrifter tilpasses til etter bedriftens behov.

Visma Dokumentsenter

Et moderne verktøy, for sikker elektronisk dokumenthåndtering. Skanning av bilag, elektronisk flyt og attestering håndteres i Visma Dokumentsenter, som er tett integrert med økonomisystemet, og sørger for at alle dataene er tilgjengelig i ett og samme system. 

Visma Business Regnskapsbyrå

Landets mest brukte økonomissystem for regnskapsbransjen, med integrerte tilleggsløsninger som effektiviserer og automatiserer samarbeidet mellom regnskapsbyrå og deres kunder. Inneholder 200 spesialtilpassede skjermbilder for et regnskapsbyrå.

Visma Accountancy Cloud

Den «skybaserte» versjonen av Visma Business for regnskapsbyrå. Løsningen  passer normalt for byråer med 1-10 brukere. Her får du funksjonaliteten du kjenner i Visma Business levert på servere hos Visma, med forutsigbare månedskostnader per ansatt.

Mastersertifisering i Visma Business

Som en av få, innen partnerkanalen til Visma, innehar vi mastersertifisering i Visma Business. Dette er Visma sin grundigste sertifisering, som bekrefter at vi har:

  • Kunnskap på Masternivå om Visma Business ERP og Visma Business Byrå
  • Kunnskap på Masternivå om Visma Business Logistikk
  • Kunnskap på Masternivå om Visma Business Designfunksjonalitet
  • Kunnskap på Masternivå om Visma Business Teknisk

Med denne sertifiseringen er våre konsulenter rustet til å løse enhver utfordring din bedrift måtte ha innen ERP og Logistikk. Våre Visma-konsulenter bistår med alt fra rådgivning i  forprosjekt, installasjoner, oppsett, tilpasninger og drift av alle typer Vismasystemer. Vi tilbyr også opplæring på Visma produktene.

Visma.net tjenester

AutoInvoice

«Postkontor» i skyen for effektivisering og modernisering av sending og mottak av faktura.

Approval

Skybasert løsning for godkjenning av utlegg, fakturaer, ferie/fraværs-søknader og timelister.

WebFaktura

Nettbasert fakturasystem for kunder av regnskapskontor. 

Expense

 Nettbasert føring av reiseregninger og utlegg. Ta bilder av kvittering med egen app.

AutoPay

Sending og mottak av transaksjoner og kontoutdrag mellom forretningssystem og bank.

AutoCollect

Automatisk purre- og inkassoløsning integrert mot Visma økonomisystemer.

Partner Insights

Løsning for rapportering og viderefakturering. Gir deg oversikt over forbruk på tjenester fra Visma.

AutoReport

Innsending og signering av skattemeldinger uten behov for innlogging på Altinn.