+47 57 84 99 99

Visjon

Visjon | Målbilde | Kjerneverdier

Vår visjon er å utvikle miljøvennlig teknologi og kompetanse, for å levere neste generasjons IT-løsninger. LocalHost har gjentatte ganger bevist at vi er rett partner for dette, sammen med kunder som for eksempel Lefdal Mine Datacenter AS, Videonor AS, Seevia AS og Nordvestvinduet AS. Dette er kunder der vi sammen har utviklet helt nye produkt, prosesser og ikke minst nye selskap.

Vårt målbilde er at vi skal være ledende på å forstå kunden, samt legge rett strategi for modernisering. Dette mener vi er nøkkelen på de utfordringer som den typisk norske industrikunden vil møte i årene som kommer. Modernisering og digitalisering treffer alle, og å jakte en løsning som dekker alle behov for alle, er ikke mulig. Det er nettopp derfor vi har utviklet en modell som sikrer at våre kunder til enhver tid har rett utgangspunkt for modernisering. Samtidig skal de være klare til å kunne ta i bruk nye digitale verktøy og prosesser, når tiden er moden.

Svært dyktige ansatte, med lang erfaring fra bransjen, sørger for at vi lykkes med visjon og målbilde.

Våre kjerneverdier er Ærlig, Innovativ, Effektiv, Hjelpsom og Trygg.

Med LocalHost på laget har du ikke bare en leverandør, men en strategisk samarbeidspartner for fremtidig utvikling av din bedrift.