+47 57 84 99 99

UTDANNING

INVESTERING I VÅR EGEN FREMTID

Utdanning med mening

I samarbeid med VideoNor har vi bygget et topp moderne undervisningslokaler i tilknytning til vårt hovedkontor. Lokalet har moderne og velutstyrte kontor, samt et stort møterom som benyttes som undervisningslokale til våre TAF-elever og lærlinger.

Gjennom Måløy Academy får våre studenter opplæring i det som er relevant for våre bedrifter, med et klart mål om å kunne gå direkte over til heltidsstilling når utdanningsperioden er over.

Som elev hos Måløy Academy nyter man også godt av selskapenes store kontaktnettverk som knytter våre studenter mot både Lefdal Mine Datacenter, Rittal, IBM, NTNU og Høgskolen på Vestlandet.

 

LÆRLING HOS LOCALHOST

LocalHost samarbeider med videregående skoler og tilbyr lærlingplass. Lærlinger får god oppfølging av dyktige konsulenter med relevant kompetanse.

Opplæringen legger vekt på refleksjon, innsikt og bevisste valg, knyttet til data- og elektronikksystemer og elektronisk infrastruktur. Sikkerhetsforståelse og anvendelse av regelverk er sentrale elementer i opplæringen, sammen med selvstendighet, kundebehandling, serviceinnstilling, kvalitet og nøyaktighet.

 

foredrag, jobb- og utdanningsmesser

LocalHost deltar på udanningsmesser i de områder vi er representert. Her kan du møte personell fra vår bedrift og få mer informasjon om hvordan det er å jobbe i LocalHost.

Vi holder også foredrag på messer og konferanser. Foredragene omhandler kortreist risikokapital, globale partnere og verdensledende produkt. Man får et innblikk i hvorfor store firma som Telenor og tyske Friedhelm Loh group investerer i Måløy.

SAMARBEIDSPARTNERE – UTDANNING