+47 57 84 99 99

Inkubator

LOCALHOST HOLDING

Som inkubator er vårt mål å utvikle miljøvennlig teknologi og å bygge kompetanse for å levere neste generasjons teknologiske løsninger. Vi har gjentatte ganger bevist at vi er rett partner for dette, sammen med kunder/partnere som for eksempel Lefdal Mine Datacenter AS, Videonor AS og Seevia AS. Dette er kunder, der vi sammen, har utviklet helt nye produkt, prosesser og ikke minst helt nye selskap. I disse selskapene har LocalHost gruppen også gått inn som investor og aksjonær. LocalHost sin leveransemodell, sammen med LocalHost gruppen sin finansielle ryggrad, gjør at selskapet ved flere anledninger har fungert som inkubator.

www.lefdalmine.com

www.videonor.no

seevia

www.seevia.me

LocalHost er også et av få teknologiselskap, som sammen med en kunde, kan gjennomføre Innovasjon Norge og Skattefunn prosjekt, der LocalHost gruppen også kan delta med hensyn til finansiering. Vi har gjort store eksterne forsknings- og utviklingsprosjekt sammen med kunder. Eksempler på dette er store utviklingsprosjekt med Nordvestvinduet AS og Selstad AS.