+47 57 84 99 99

Bærekraft

VI TAR SAMFUNNSANSVAR PÅ ALVOR

Bærekraft og samfunnsansvar blir stadig viktigere for det globale samfunnet, miljøet og næringslivet på tvers av bransjer. Det handler om at vi skal høste og så på en måte som gjør at generasjoner som kommer etter oss, skal ha et like godt utgangspunkt. Det handler både om økonomisk-, sosial- og miljømessig trygghet. LocalHost tar ansvar og arbeider aktivt mot at både bærekraft og samfunnsansvar er en integrert del av vår forretningsmodell.

LocalHost er sertifisert i ISO 9001 og ISO 14001. Disse sertifiseringene er system for kvalitets- og miljøstyring som bidrar til bedre dokumentasjon av vesentlige arbeidsprosesser, produkter og tjenester. Kontinuerlig forbedring er et viktig prinsipp i vårt arbeid for å redusere negative effekter på miljøet.