Ring oss : +47 57 84 99 99

Fra liten til størst

 12 måneder

Vi kan levere mye plass
på kort tid. I modellen til
høyre ser du dagens
kapasitet og hvor raskt vi
kan tilby andre og større
driftslokasjoner for kunder
som har store behov. 

Kundereferanser

  • VideoNor er blant Nordens største operatører av profesjonell videokonferanse, og for oss er oppetid og forutsigbarhet i våre tjenester avgjørende. Valget av LocalHost som leverandør er tatt med dette som bakgrunn, og når selskapet i tillegg har en sterk utviklingsavdeling med god kompetanse ser vi LocalHost som en naturlig samarbeidspartner i den videre utviklingen av VideoNor

    - Øyvind Reed, Daglig leder